Органи на дървесните растения: корен
  • May 17, 2016

При озеленяването на дървесните растения се различават следните органи: корен, стъбло, ли­ста и генеративни (репродуктивни, размножителни) органи. При използването на декоративните дървесни растения особено значение имат качествата на тех­ните органи. При едни декоративните особености се дължат на короната, а при други – на листата или размножителните органи. Кореновата система също има значение при използването на дървесните растения, тъй като от нея зависи до голяма степен начинът на използването им, агротехническите мероприятия по създаването и отглеждането на насажденията, смесването на видовете в групи, както и решаването на някои други въпроси на паркоустройствената практика.

Ареал и интродукция на дървесните видове
  • May 17, 2016

Територията, която населява даден растителен вид, се нарича ареал. На гео­графските карти той се означава с линия, съединяваща крайните точки на него­вото разпространение в озеленяването. Ако видът заема непрекъснато цялата територия на аре­ала, той има непрекъснат ареал. Когато отделните находища на вида са на зна­чително разстояние едно от друго те не се съединяват с обща граница, а се озна­чават поотделно, тогава ареалът на вида е прекъснат (разпокъсан).

Поливни системи – оптимално управление на водата
  • April 21, 2016

Защо ви е необходима автоматизирана поливна система?

Вероятно смятате, че вашият двор не заслужава да бъде напояван по модерен и по-ефективен начин. Схващането, че модерните поливни системи са предназначени единствено за напояване на големи растителни площи, като паркове, градинки, спортни съоръжения и други е много погрешно. Напояването на тревни участъци и цветни градини в двора е не по-малко важна и скъпо струваща дейност.

Грижата за дърветата – кое е полезно и кое не?
  • April 8, 2016

Всеки обича дърветата и едва ли има човек, който да не се е замислял да засади нещо интересно в своя двор. Винаги изникват дилемите дали да се спрем на видове, които обичат слънце или пък да заложим на нещо, което е по-приспособимо към сянка, дали да е нещо по-екзотично или пък вид, който традиционно вирее по-добре в нашите географски ширини.

Защо е необходимо да се използват азотни торове в земеделието?
  • January 14, 2016

Необходимо ли е торенето на почвата?

Наторяването на почвата, особено, когато става дума за земеделие е изключително необходимо. Влагането на минерални и по-конкретно на азотни торове е предпоставка за добро развитие на отглежданите растения. Почви, в които се отглеждат земеделски култури бързо се изчерпват откъм важни хранителни вещества, каквито са минералите, солите и някои биологични микроорганизми.

Доколко са показателни за качеството различните цени на торове?
  • December 16, 2015

В земеделието е необходимо непрекъснато да се използват различни видове подобрители, буустери и стимуланти, познати под общото наименование ‘’торове’’. Различните торове се предлагат на различни цени, но дали това е показател за тяхното качество и необходимо ли е да се икономисват средства, когато става дума за здравето на насажденията и количеството на добива?

Как да засадим авокадо
  • October 29, 2015

Мислили ли сте си да си засадите някакво екзотично и интересно дърво в градината? Нещо, което да е уникално, рядко за нашите географски ширини, но и да може да вирее на вън, поне през по-голямата част от годината?

Как да наторим градината с утайка от кафе
  • October 10, 2015

Повечето хора не могат да започнат деня без чаша ароматно кафе сутринта. То ухае приятно, затопля тялото, дарява с енергия и сякаш помага на човек да открие радостта от живота много по-лесно. Ако сте планирали да поработите в градината си, то тогава една от съставките, които ще са ви нужни по-късно вече е в ръцете ви.