Органи на дървесните растения: лист
  • May 17, 2016

Морфологичните особености на листата при озеленяване определят тяхната декоративна стой­ност, която при някои видове определя и общото декоративно въздействие. Раз­положението, формата, големината и цветът на листата са едни от най-важните декоративни особености. От разположението, формата и големината на листата зависи плътността на короната, като най-плътна листна мантия се получава при листната мозайка. Тя е характерна за сенчестите дървета (шестил) и за катерли­вите храсти (бръшлян, партеноцисус).

Органи на дървесните растения: корен
  • May 17, 2016

При озеленяването на дървесните растения се различават следните органи: корен, стъбло, ли­ста и генеративни (репродуктивни, размножителни) органи. При използването на декоративните дървесни растения особено значение имат качествата на тех­ните органи. При едни декоративните особености се дължат на короната, а при други – на листата или размножителните органи. Кореновата система също има значение при използването на дървесните растения, тъй като от нея зависи до голяма степен начинът на използването им, агротехническите мероприятия по създаването и отглеждането на насажденията, смесването на видовете в групи, както и решаването на някои други въпроси на паркоустройствената практика.

Ареал и интродукция на дървесните видове
  • May 17, 2016

Територията, която населява даден растителен вид, се нарича ареал. На гео­графските карти той се означава с линия, съединяваща крайните точки на него­вото разпространение в озеленяването. Ако видът заема непрекъснато цялата територия на аре­ала, той има непрекъснат ареал. Когато отделните находища на вида са на зна­чително разстояние едно от друго те не се съединяват с обща граница, а се озна­чават поотделно, тогава ареалът на вида е прекъснат (разпокъсан).

Обков за алуминиева дограма – превръща дома в непробиваема крепост
  • May 12, 2016

Няколко са нещата, които включва всеки един обков за алуминиева дограма. Той се състои от панти, брави, дръжки и различни по себе си механизми. Конкуренцията между фирмите за производство на дограма е изключително оспорвана. Причината за това е изобилието на пазара, което ни се предоставя. Както се казва: „За всеки по нещичко.“. Но не към това се стреми клиента, основната му цел е сигурност, спокойствие и качество.

Хидроизолация на плосък покрив – устойчивост и качество
  • May 5, 2016

Повечето сгради са индивидуални и уникални спрямо своята архитектура. Това определя и вида покрив, който им принадлежи. Хидроизолация на плосък покрив е задължителното условие, ако желаем да обитаваме дом, който не е жертва на влага и мухъл. Този тип покриви са по-специфични в сравнение с останалите няколко, тъй като той притежава свойството да задържа вода, в следствие от проливни валежи и обилни снегове.

Защо да изберем контрол на достъп и какви привилегии ни дава тази система
  • April 28, 2016

Ако сме почитатели на спокоен, уравновесен живот и дни, лишени от грижи и безпокойство, то решението за нас е система за контрол на достъпа. Тя позволява както на собственици на малки магазинчета и кафенета, така и на контролиращи офис сгради, търговски центрове и хотели, да имат пряко наблюдение и перманентна информация за всяко едно събитие в конкретното помещение или сграда.

Поливни системи – оптимално управление на водата
  • April 21, 2016

Защо ви е необходима автоматизирана поливна система?

Вероятно смятате, че вашият двор не заслужава да бъде напояван по модерен и по-ефективен начин. Схващането, че модерните поливни системи са предназначени единствено за напояване на големи растителни площи, като паркове, градинки, спортни съоръжения и други е много погрешно. Напояването на тревни участъци и цветни градини в двора е не по-малко важна и скъпо струваща дейност.

Препарат против мравки – кой е безопасен и как се използва?
  • April 13, 2016

Мравките не са толкова отблъскващи, колкото са хлебарките и мухите, нито са толкова опасни колкото кърлежите и комарите, но са едни от най-агресивните и напористи инсекти. Веднъж набелязали маршрут, те на практика няма да се откажат да минават от там. Ако са открили източник на храна в дома ви, тогава ще отнеме доста време да ги отблъснете.