Защо е необходимо да се използват азотни торове в земеделието?

Необходимо ли е торенето на почвата?

Наторяването на почвата, особено, когато става дума за земеделие е изключително необходимо. Влагането на минерални и по-конкретно на азотни торове е предпоставка за добро развитие на отглежданите растения. Почви, в които се отглеждат земеделски култури бързо се изчерпват откъм важни хранителни вещества, каквито са минералите, солите и някои биологични микроорганизми.

Торенето на почвата с минерални азотни торове е задължително ако искате да отгледате големи и здрави растения, които да дадат солидно количество земеделска продукция. В това се състои разликата между различните видове продукти – докато фосфорните торове имат за цел да стимулират развитието на коренова система, отговаряйки за покълването, азотните торове са отговорни за растежа, като стимулират образуването на здрави стебла и обилна листна маса.

Защо е необходимо подхранването с азотни торове?

Както при кореноплодните, така и при листните земеделски култури развитието на надземната част на растенията е изключително важен етап от техния живот. Допълнителното добавяне на Азот в почвата, в която се отглеждат растителните култури има за цел да компенсира загубите им в естествен вид. Растенията се нуждаят изключително много от Азот, за да развият масивни и здрави стебла и листа, което, пък е предпоставка за обилно плодене.

Азотните торове са специално създадени продукти, разработени така, че полезните хранителни съставки да се усвоят бързо и ефективно от растенията. Различните продукти осигуряват различно ниво на насищане в почвата, като добрите земеделски практики сочат, че по-безопасна и ефективна е употребата на органични течни торове.

Как се прилагат азотните торове?

Приложението на азотни торове зависи от техния вид. Когато са в течна форма, те се прилагат под формата на специално дозирани и приготвени хранителни разтвори. Всеки продукт се разтваря във вода, като съотношението концентрат: водна маса се определя от самия производител. В райони, в които почвата е изключително бедна на Азот е допустимо по-интензивно торене, в случай че растенията го изискват.

За оптималното усвояване на Азота от растенията допринася Калият, който е добре да присъства в хранителния разтвор, когато не се съдържа в самия концентрат. По-качествените продукти на утвърдените марки обикновено представляват отлична комбинация от съставки, така че усвояването на хранителни вещества да бъде максимално ефективно, но някои видове изискват допълнително добавяне на Калий.

Кои са добрите минерални торове?

Като добри торове, на първо място можем да поставим органичните торове, тъй като те са най-близки по състав до самите растения. Органичните торове са създадени на базата на естествено присъстващи в природата растения и микроорганизми, които са не само най-лесно усвоими, но и най-безопасни за почвата и самите култури. Като цяло, тенденцията в последните години е да се използват био торовете, за сметка на химикалите, макар, че органичните торове са значително по-скъпи от синтетичните.

Азотните торове винаги ще бъдат необходими на земеделците и любителите градинари, като единственото, което е възможно да се промени е само качеството на отделните продукти. Земеделците, желаещи да отгледат здрави и безопасни за консумация плодове и зеленчуци ще продължат да залагат на органичните торове при наторяването на почвата в която отглеждат растенията.

Sunrise паркет София