Защо е важно проектирането на зелени площи

Нека се запитаме, защо самото проектиране на зелени площи е толкова популярно в останалия свят, а в България това все още е „тема табу“. Основният въпрос е такъв: дали е оправдана инвестицията в проектирането на площите за обществено или частно ползване? Отговорът е ДА, ландшафтното проектиране не само ще даде ясна визия на зелените площи преди евентуално озеленяване, а ще покаже слабите места на обекта и струва ли си инвестирането на бюджет в обекта за озеленяване.

Когато употребяваме дефиницията проектиране на зелени площи, ще имаме предвид пространства като обществени и бизнес паркове, дворове, градини, спортни комплекси и зелени пространства.

Ясната концепция за дадена зелена площ не винаги, може да отговаря на нуждите и характера за ползване на определения терена.  Казано по-просто, защо е нужно инвестирането за изграждане на голям обществен парк, ако града вече има такъв. Това, че парка е проектиран и предлага иновации за другите, не значи, че той ще е потребен за гражданите.

Когато говорим за проектиране на зелени площи, можем да включим и ландшафтното планиране. Да дадем дефиниция на планирането: това е общ анализ, екологична и социална оценка на обекта. Дали тези площи са практични и полезни за гражданите. След тази стъпка можем да предприемем действия свързани с проектиране на зелени площи.

Защо е важно т.нар. проектиране на зелени площи?

  • Проектирането дава на клиента, професионална планировка на терена.  Така, че зелените площи  да бъдат максимално ефективни спрямо характера за ползване.
  • Предварителна концепция, която лесно може да се промени спрямо исканата визия от клиента.
  • Естетика, обвързана с архитектурата и заобикалящата среда на зелените площи. Често срещана практика е проектирането на зелени площи да е тясно свързано само с озеленяването на дадения терен, а не с останалите елементи в архитектурата и ландшафта.
  • Цената. Проектирането на зелени площи, ще Ви даде информация за вложената растителност и материали на площта за озеленяване.  Тогава проекта ще бъде променен спрямо бюджета, ако той не е изяснен предварително.
  • Неподправена, уникална и елегантна визия. Не е нужно да сте плагиат и да вземете чуждата концепция, след което някоя фирма за озеленяване да свърши задачата. Ландшатният архитект е пълен с идеи и ви чака. Бъдете естет.

Ако искате професионално проектиране на зелени площи е добре да се обърнете към ландшафтен архитект с опит в сферата. Това ще гарантира успешната линия на обекта отговаряща на вас или на бизнеса ви.

Сред българските фирми за озеленяване УНИгардън ООД е лидер в проектирането на зелени площи и изграждането на цялостна концепция в подобен аспект. УНИгардън ООД ще ви помогне да се справите с вашите проблеми, касаещи идеината и структурна концепция. Фирмата работи по утвърдени стандарти, отговарящи на световните тенденции, а инвестицията по проекта ще бъде съобразена с вашите финансови възможности. Подарете си красив двор и градина с Унигардън.

Sunrise паркет София