Мълниезащита и мълниеприемници с изпреварващо действие

Имаше една снимка, на която мълния беше поразила Гранд Каньон Колорадо. Беше, колкото красива, толкова и плашеща. И се замислихме, ами ако това беше нашият дом? Затова ще Ви представим, това, което би защитило вашата къща, магазин, хотел, офис или каквото притежавате. Изправната и качествена мълниезащита е много полезна и важна за дома Ви.

Универсалните средства за предпазване от мълнии са гръмоотводите или така наречените мълниеприемници с изпреварващо действие т.е те привличат самият електрически заряд към себе си и по този начин, предпазват вас и вашето имущество.

Но нека първо се запознаем с термина мълниезащита. Това са мерките и системите за предпазване на обекти от директни попадения или от вторичните въздействия на мълниите. Цялостната мълниезащитна система е устроена да прихваща тези евентуални попадения и безопасно да отвежда високото напрежение към земята. Тоест, самата мълния се удря не в сградата, а в приемника.

От какво са изградени системите за мълниезащита

Повечето системи за мълниезащита са изградени от мълниеприемни гръмоотводи, метални проводници и заземени електроди, които осигуряват по-ниско съпротивление за протичащия ток в резултат на потенциалната разлика между заряда в облака и земята. Или казано по-просто, докато стигне самият ток от най-високата точка на гръмоотвода до земята, то напрежението вече е минимално.

Сигурно вече се питате, какво са това мълниеприемници и ето сега ще ви разясним. Те представляват заземен метален прът от проводящ материал, монтиран на покрива на сграда или върху друго съоръжение, чиято цел е да предпазва от удар на мълния. Тяхното предназначение е доста голямо. Те осигуряват мълниезащита на широкоплощни обекти и открити пространства, както и на промишлени предприятия, складови бази, хотели, банки и др.

Мълниеприемниците с изпреварващо действие днес са основен елемент от системите за активна мълниезащита. Тъй като самата мълния представлява разряд между електрически зареден облак и земната повърхност, целта на вашия мълниеприемник е да предостави по-малко електрическо съпротивление при протичане на електричеството, отколкото би било то от съответната постройка или съоръжение.

Задължително условие при поставянето на мълниеприемници и гръмоотводи е те да бъдат разположен, колкото се може по-високо от защитаваните обекти. Така, шансът тези системи да си свършат работата ефективно е доста по-голям, отколкото ако бъде поставен по-ниско.

Мълниеприемникът е не просто лукс, той е необходимост. Той е защита при евентуална буря, сигурна защита за вас и вашето семейство дори при екстремални климатични колебания.

Мълниезащита и мълниеприемници с изпреварващо действие
4.2 (84.83%) 58 глас[а]

Масивен паркет София