Блендер или миксер – разлики и как да изберем

Днес съществуват голям многофункционални битови уреди. Някои прибори могат да изпълнят сходни или еднакви функции. Понякога е трудно да разберем каква е разликата между тях

Много домакини си задават въпроса, по какво се отличава блендера от миксера и какъв е най-добрият прибор. За да отговорим на него, трябва да разгледаме особеностите на единия и на другия уред.

Функции на миксера

Миксерът представлява устройство, предназначено за смесване и разбиване на течности. Тези уреди са стационарни и потапящи се.

Потапящият се миксер трябва да се държи в ръцете по време на работа, като в съда се пускат работните части. Обикновено има 2 еднакви глави, които при въртенето си могат да разбират определена течност до необходимото състояние.

Стационарният миксер има чаша, в която се слагат продукти и се закриват с капак. След това се включва уредът, който смесва необходимите компоненти. Това устройство е по-удобно от потапящото се, което работи автономно.

То може да се включи и да си вършим друга работа. Потапящият се работи само при натиснато копче. Често се налага да се държи в едната ръка, а другата да се държи съдът със смесените продукти.

Двата миксера всякакви течни продукти, сред които мляко, яйца. Тук разликата между тях е същата.

С тяхна помощ може лесно и бързо може да се приготви всякакъв коктейл, при което да се образува пяна отгоре. Също могат да се смесят сос, да се направи майонеза и да се приготви крем.

Но използваните продукти трябва да са в течно състояние. Например, маслото трябва да се разтопи. С по-гъсти или твърди продукти миксерът не може да се справи.

Миксерът може да приготви еднородна смес само в случай че всички съставки са течни или полутечни.

Функции на блендер

Блендерите също могат са потапящи се и стационарни. Първите изглеждат като метален нож с ръкохватка и също трябва да се пускат в съда с работната глава.

Вторите представляват чаша, поставена на корпуса. Продуктите по същия начин, както и в миксера, се слагат в чаша и самостоятелно се преработват.

Предназначението на блендера е различно от това на миксера. Освен смесване на течности, може да реже и да смила различни продукти и да ги разбива в еднородна смес.

Разликата между блендер и миксер е в това, че първият е предназначен преди всичко за смилане на компоненти.

Още един важен момент – първият може да работи с продукти с различна консистенция от течни до много твърди, а вторият само с течни.

С помощта на това устройство може

  • Да се смесват и разбиват течности – само това може миксерът;
  • Да се развита ядки и лед;
  • Да се пюрират компоненти;

Изводът е, че блендерът е с доста повече функции от миксера.

Ламиниран паркет