Кантар за контрол на телесна маса – как да изберем

Контролът на телесната маса е един от ключовите компоненти за съхранение на здравето и дълголетието. Познаването на собственото тегло е важно както при спазване на диета, така и за занятия със спорт или за оздравителен фитнес.

Затова е трудно да се надценява степента на точност на най-важния прибор, а също и неговата дълготрайност.

Как да изберем електронен подов кантар, как да го настроим и как правилно да теглим?

Какви могат да бъдат неизправностите и как да ги отстраним сами?

Какви биват инструментите за теглене, как са устроени?

Най-древните кантари са тези, намерени от археолози в Месопотамия, и датиращи от 5 век преди новата ера. Те били със структура на лост – две равни рамене, на всеки от които била разположена чаша.

С идването на техническия прогрес кантарите претърпяват множество модификации.

Към ден днешен се разграничават 4 основни типа функции за определяне на масата, отличаващи се на принципа на действие:

  • Лостови – в основата е положен принципът на лоста, описан от Архимед;
  • Пружинни – принципът на действие се описва от законът на Хук;
  • Хидростатични – измерващи плътността на веществата;
  • Тензометрични – измервателен уред в тези случаи е датчикът, преобразуващ деформацията в електрически импулси;

В бита се използват предимно пружинни /механични/ и тензометрични, за тях ще стане въпрос по-нататък.

Механични

Механичният кантар е добре известен на всеки, в основата на неговото действие е заложена пружина, която се разтяга или свива в съответствие със силата, приложена към нея.

При теглене на механични везни човек застава на подвижна платформа, която се пуска под действието на телесната маса. Пружината се свива, свързаната с нея стрелка се отклонява, показвайки теглото.

Недостатъци на механичните везни:

  • Ниска точност на измерване – до 1 килограм;
  • Деградация на пружината с времето – точността се понижава още по-силно;

Електронен

Електронният кантар изглежда като монолитно тяло, поставено на черни опорна крака, приборът е снабден с цифров дисплей за изобразяване на теглото и батериен източник на хранене.

В електронни кантари няма движещи или стържещи се детайли, те притежават висока степен на точност – 100-300 грама.

Благодарение на съвременните материали се предлагат прибори с най-различен дизайн.

Електронната схема разширява възможностите на кантарите: устройството получава памет за измервания, а също може да прави лесни изчисления.

Как да изберем подов кантар за измерване на телесна маса?

Изборът на кантара започва с определяне на задачите, които се възлагат на тях. Много съвременни електронни прибори са снабдени с разнообразни измерващи функции, които имат за цел подобряване качеството на „обслужване”. Разбира се, тяхното количество се отразява на цената.

Основни характеристики на кантарите са:

  • Максимална маса на измерване;
  • Отклонения при определяне на теглото;
  • Обем на електронната памет;
Sunrise паркет София