Мощност на хладилника – какво е важно да знае всеки

Задължително ли трябва да се обърне внимание на мощността на хладилника при покупка? А знаете ли, че неговото „ръмжене” отнема най-малко 30% от мощността на цялата електроенергия, която се употребява от вашите помощници?

И не е изненадващо, тъй като това електроенергийно чудовище е включено в електрическата мрежа денонощно. Ето и резултатът. Но как да узнаем каква е мощността именно на хладилника и колко ще ви струва неговото присъствие в кухнята.

От какво зависи мощността?

Прочетете информацията на лепенката, която обикновено се намира на стената на хладилника или вътре в камерата и ще научите каква е неговата мощност, а също и други характеристики на прибора.

Потребляемата мощност на хладилника – не е нищо друго освен показател за най-голямо потребление на електричество за нормална работа на прибора.

Измерва се във ватове и зависи от обема на хладилната камера, компресора, наличие на допълнителни функции, качество на изолацията на уплътнителя. А също и от правилната експлоатация.

Най-големият показател за потребление на енергия – по време на работа на компресора. Включва се периодично, когато получава сигнал от датчици, фиксиращи изменения вътре в хладилника.

В камерата става максимално топло – това е сигнал за компресора, за да започне изпомпване на фреон по тръбите, който охлажда стените вътре в агрегата.

Именно в този момент хладилникът употребява максимално количество електроенергия. Какви данни ще видите на информационната лепенка?

Средната мощност на хладилника варира между 100 и 200 вата в час, в състояние на спокойствие, а максимална е около 300 вата, по време на работа на компресора.

Тоест средният показател е около 250 вата. Не забравяйте, че хладилникът е включен в контакта денонощно и работи периодично.

Приблизително за денонощие уредът потребява минимум 1.5 киловата, максимум 3.5 киловата. Това при условие че температурата в хладилната камера не пада под 5 градуса, а в кухнята е не повече от 25 градуса.

Показателят за потребление на електроенергия може съществено да се измени, ако хладилникът има 2 компресора. По време на работа на уреда се повишава и количеството на използваната енергия.

По време на работа се повишава и количеството на използваната енергия. Потреблението на енергия забележимо се променя и от някои нюанси, които по никакъв начин не са свързани с производителя:

  • За количеството продукти, особено в камерата;
  • Сезона;
  • Температурата извън уреда;
  • Състоянието на уплътненията;

Влиянието на мощността върху някои характеристики на хладилника

Мощността на хладилника определя също и неговата енергийна ефективност, мощност на замразяване, наличие на допълнителни функции.

Енергийната ефективност се определя и от това колко рационално се използва електроенергията по време на работа на хладилника. Например, хладилник клас А употребява 100 вата на час, за денонощие приблизително 1.5 киловата.

Мощност на хладилника – какво е важно да знае всеки
Оцени!

Масивен паркет София