Системи за обратна осмоза – чиста вода като от планински извор след филтрация

Водата е основата на живота и много ни се иска да бъде чиста, прозрачна и безопасна.

Но за съжаление, в реалността водата е замърсена с множество съединения, концентрацията на които често превишава нормите.

И това е характерно както за водопроводната вода, така и за подземните от сондажи и кладенци.

Какво има във водата, освен H2O?

Качеството на питейната вода зависи от източника на водовземането, методите за пречистване на водата и от качеството на водопроводната мрежа.

Главният източник на водоснабдяване на София е язовир Искър – 80%, и 20% от язовир Бели Искър, водата в тях е със добро качество.

Като реагент за прочистване на водата във водопроводните станции на града се използва хлорна вар.

Най-големият проблем на столичната вода е вторичното замърсяване – от износените тръби във водата попада голямо количество желязо, което се отлага в организма, а като добавим и остатъчния хлор.

В повечето градове у нас, освен проблемът с вторичното замърсяване, в питейната вода попадат и нитрати, пестициди, използвани в селското стопанство.

За разрешаване на този проблем и за получаване на чиста вода, е необходима комплексна система за пречистване на водата.

Каква система за очистване на водата да изберем?

Днес пазарът предлага най-различни системи на пречистване на водата, които работят на най-различни принципи.

Но най-голямо признание получават системите за обратна осмоза, благодарение на уникалното качество, постигано след филтрация.

Мембраните, които се използват, ефективно се справят с нискомолекулярните хуминови киселини, които придават на водата жълтеникав оттенък.

Тези вещества влошават нейното вкусови качества и много трудно се отстраняват по други методи.

Мембраните за обратна осмоза за ефективни при почистване на вода със съдържание на желязо до 20 мг/л, докато алтернативните методи губят своята ефективност при концентрации от желязо 10 мг/л.

С използване на мембранни системи за обратна осмоза можем да получим напълно чисто вода, като от планински извор.

Тази вода е не само безопасна за здравето, но и пази скъпата битова техника – перални, съдомиялни, бойлери.

Мембранните системи имат и редица други предимств

1.Замърсяванията не се натрупват вътре в мембраните

а постоянно се изливат в дренаж, което изключва вероятността от попадане в пречистената вода.

Благодарение на тази технология, дори при значително влошаване на параметрите на изходната вода, качеството на пречистената остава стабилно високо.

2. Липса на химически отпадъци и реагенти, което осигурява екологична безопасност

Мембранните системи са компактни и прекрасно се вписват в интериора.

Те са лесни за експлоатация и не се нуждаят от внимание от страна на потребителя.

Мембранната филтрация се радва на все по-голяма популярност в битовото използване, благодарение на своята надеждност, компактност и удобство при експлоатация.

Системи за обратна осмоза – чиста вода като от планински извор след филтрация
Оцени!

Масивен паркет София