Стъпки за регистрация на фирма: основни насоки

Днес всеки може да е предприемач, да направи регистрация на фирма и да се занимава със собствен бизнес. България е страна, в която лесно може да започнете бизнес с интересна за вас дейност. Това не е само страхотна възможност да сбъднете ваша мечта, а и начин да осигурите работни места на други хора и да допринесете за развитието на икономиката на страната.

Много бъдещи предприемачи изпитват притеснение, когато стане време да подготвят документацията по регистрацията на фирма. Повечето хора смятат, че това ще им отнеме много време и нерви.

Истината е, че процесът е изключително опростен и ако се запознаете с него предварително няма за какво да се притеснявате. Ние се допитахме до нашите приятели от TechLex.bg относно насоките и изискванията свързани с регистрацията на фирма. В следващите редове споделяме с вас стъпките, които трябва да предприемете.

1.Избор на правна форма за регистрация на фирма

Според българското законодателство има три основни видове правни форми според степента на отговорност на собствениците:

  • ЕООД – подходящо за регистрация на фирми с един собственик;
  • ООД – Подходящо за малки и средни предприятия с няколко собственика;
  • АД – акционерно дружество;

Изборът на вида фирма според правните норми определя какви документи трябва да подготвите, за да регистрирате предприятието.

2. Проверка на името

Преди да регистрирате фирма с избрано от вас име трябва да проверите дали то е свободно или вече се използва от друг бизнес. Може да проверите това като направите справка с Търговския регистър. Проверете и близките по значение имена. Съветваме ви ако те не са запазени да ги запазите вие, за да не може някои конкурент да злоупотреби с имиджа на вашия бизнес.

След като направите запазване избраното име на вашата фирма в Търговския регистър следва да подготвите документите. Най-важните документи, които трябва да подготвите са:

  • За ЕООД – Учредителен акт, Решение за назначение на едноличния собственик на капитала като управител, Заявление по образец А4 (най-важният документ, който може да намерите в сайта на ТР), декларации и лицензи или разрешения ако дейността на фирмата изисква това.
  • За ООД – Дружествен договор, Протокол от Общото събрание на съдружниците, Решение на общото събрание за назначаване на управител, Заявление по образец А4, лицензи и разрешителни.

3. Подаване на документите в Търговския регистър

При подаване на споменатите документи в Търговския регистър трябва да заплатите определена такса. След това ще получите единен идентификационен код (ЕИК) за фирмата, с които може да проверявате състоянието и в Търговския регистър.

4. Регистрация на фирма в НАП

Това се изисква ако фирмата се регистрира по ДДС, в случаите, че дейността ѝ ще бъде облагана с ДДС. При регистрация в НАП също се прави и регистрация на данъчните номера на фирмата.

Многослоен паркет от Sunrise-bg.com