Тайните на ландшафтното проектиране

Основно предимство на дома извън големия град е възможността за устройство на прилежащата територия по собствено желание. Дори в градина с малка площ може да се създаде истинско райско кътче.

Ландшафтното проектиране е предназначено за преобразяване на прилежащата територия и създаване на истинска разкошна градина.

Особености

Всеки проект започва с това, че дизайнерите оглеждат участъка, събират всички данни за него. Благодарение на този подход може да се създаде уникален ландшафт.

След това се създава план, показва се на поръчителя за запознаване, който го потвърждава или говори за доработка.

Ландшафтното проектиране предполага предвиждане на всички детайли, дори на най-малките.

Всички обекти за проектиране могат да се разделят на няколко вида:

 • Естествена среда – тук се отнася релефът, който може да се измени от човешка ръка;
 • Предмети, образувани по естествен или направени по изкуствен начин;
 • Растителност и архитектура, а също – фонтани, басейни и стълби;

Ландшафтният дизайн на територията предполага нейното озеленяване с използване на всевъзможни композиции с растения, камъни и водоеми.

В прилежащата територия към извънградското жилище може да се разположи басейн, зона за отдих, но не трябва да се забравя и за градината.

Ландшафтният проект задължително предполага използване на генералния план. Това е чертеж, с помощта на който може да се изучи съществуващото пространство.

В плана се посочват всички данни за особености на релефа на градината, за участъците, където са разположени дървета и различни храсталаци.

Проектирането включва следните стадии

 • Дизайнерът идва на място за оценка на прилежащата територията. Уточняват се границите на двора и се вписват в плана, определя се местоположението на насажденията и комуникациите, анализира се типът почва;
 • Създават се изображения, в които се посочва тип озеленяване, избира се архитектура;
 • Създава се генерален план;
 • Избира се растителност;
 • Създават се чертежи на проекти;

Основа на ландшафта е растителността, именно тя свързва архитектурните предмети и природа. Днес има много начини за озеленяване на прилежащия двор към извънградски дом със засаждане на дървета, храсти с различни обеми, цветни и растителни композиции.

Ако мястото е много, то може да се създаде зимна градина или пък да се оформи тревна площ.

Ландшафтното строителство не минава без инженерни системи.

Парковете и градините ще бъдат красиви и пищни само при наличие на дренажи и поливни системи:

 • Автоматично поливане;
 • Дренажна и отводнителна система;
 • Осветяване на градината;

Най-важното, да се проектират инженерни системи в един стил с архитектурата и растителността.

Зониране

Зонирането на територията предполагане делението на двора на изпълняващи различни функции зони.

Сред основните са – за отдих, детска, домакинска, градинска.

Масивен паркет София