За отопление – как се ползва климатик през зимата

Есента вече дойде, факт са и първите по-сериозни, но все още кратки застудявания. С какво тези, които живеем в големите градове, да отопляваме жилището си?

Тези, които имат у дома многофункционален климатик, размишляват колко безопасно е използването на този уред за отопление през есента и зимата и как може да се настрои?

Предимства на климатика пред стандартните електрически отоплителни уреди

Отоплителните уреди работят за сметка на активното превръщане и потребление на електроенергия в топлина и съответно не са толкова добро решение, колкото климатика, поради следните причини:

  • Изразходват по-голямо количество електроенергия;
  • Помещението се нагрява неравномерно, вследствие на което се налага отоплителният уред да се пуска на максимална мощност, за да се отопляват и отдалечените ъгли на помещението;
  • Въздухът в помещението се нагрява дълго до комфортно;

Климатикът в режим отопление работи по различен начин, ако се сравни със стандартния електроуред. При охлаждане на въздуха изтегля топлината от помещението навън чрез външния блок.

При отопление функциите на климатика се променят противоположно – уредът отоплява помещението, благодарение на охладения въздух навън.

Това се случва, тъй като климатикът използва електроенергия единствено за работа на вентилатор и компресор, който пренасят топлина в помещението.

Изхождайки и от това, основната функция на климатика се състои в това, че пренася топлина в режим на компресиране на топлия въздух и съответно изражда много по-малко електроенергия, отколкото топлина се отдава в помещението.

В тази посока инверторният климатик може много по-добре да се справя със задачата, или да има регулируема мощност, след като температурата във вашия дом е достигнала желаната стойност.

Този климатик не се изключва, а за сметка на намаляване на оборотите на компресора може да поддържа топлина в необходимия режим, като помага за спестяване на немалко количество енергия.

За пренасяне на топлина, в уреда се използват необходимите вещества, наричани хладилни агенти, които влизат в контакт с външната среда чрез топлообменниците на следните етапи:

  • Топлината от едната въздушна ниша на хладилния агент се поглъща чрез обменника на топлина;
  • Компресорът изпомпва хладилния агент в другия топлообменник;

Може ли климатикът да се използва в режим отопление при много ниски температури през зимата?

Най-оптимално е използването на климатик през по-голямата част от зимата, единствено в най-студените зимни дни, когато сутрин е възможно температурите да се понижат под -15 градуса, повечето климатици излизат от строя.

Стандартно най-ниската навън температура, при която климатиците функционират безпроблемно в режим отопление е -10 -15 градуса.

При температура под -15 градуса е възможно да възникнат сериозни нарушения във функциите на климатика.

Колкото по-студено е от -15, толкова повече се увеличава риска от повреждане на климатика.

Sunrise паркет София