Ако крушките у дома горят често – какви са причините

Честото излизане от строя на осветителните елементи трябва да е повод да се обърне внимание, тъй като това може да е опасно. Има няколко причини, поради които лампите в апартамента често прегарят. Как може да се реши този проблем?

Ако се направи своевременно ще се избегнат опасни последствия и ще се спестят финанси. С какво може да започне търсенето на причината?

Високо напрежение

Ако в жилището ви напрежението е над 220 волта, осветителната спирала в крушките се нагрява значително по-силно, което предизвиква интензивно изпарение на волфрам, от който е направена. В резултат експлоатационния срок на крушката значително намалява.

Стойността на напрежението може да се провери с помощта на волтомер. За да се получи реална картина, замервания трябва да се правят по няколко пъти на денонощие.

Възможно е напрежението да се повишава по няколко пъти на денонощие, например, вечер, ако около вас има големи консуматори на електроенергия. При колебания на напрежението често се активират автоматични защити.

След като бъде установено защо прегарят лампите, проблемът може да се разреши по няколко начина:

  1. Покупка на крушка с жичка с повишено работно напрежение – 230-240 волта. Този параметър е указан на опаковката и на стъкления балон на крушката.
  2. На всеки прекъсвач трябва да се постави блок за защита на лампата от прегряване. Тези електронни устройства осигуряват плавно включване на осветителните прибори и предпазват от колебания в напрежението при включване;
  3. Цялата електрическа мрежа в апартамента да се включи през един или няколко стабилизатора на напрежение при включване. Това ще предпази не само осветлението, но електроуреди у дома от колебания в напрежението;
  4. Замяна на крушките с жички с луминесцентни, срокът на експлоатация на които не се променя при колебания в напрежението;
  5. Използване на светодиодни осветителни елементи;

Следва да се има предвид, че прекъсвачите и релетата изгарят не само при токови удари, но и когато общата мощност на включените електроуреди превишава допустимата максимална стойност.

Неизправност на фасунгите

Ако крушките постоянно прегарят само в една лампа или полилей, а при включване периодично се чува характерно жужене или пукане, и се променя яркостта на осветлението, то е необходимо да се провери изправността на патроните.

В съвременните осветителни тела максималната мощност на използваните крушки с жички обикновено се ограничава до 40 вата.

Това се обяснява с факта, че повечето фасунги са от пластмаса, която при прегряване изгаря и се пука. При отслабване или прегаряне на контактите цокълът на крушките нагаря, и те бързо излизат от строя.

При откриване на неизправности е необходимо зачистване и поправяне на контактните ключове. Ако е обгоряла пластмасата, то фасунгата трябва да се смени.

Обзавеждане, паркет и интериор