Договор за строително-монтажни работи – какво трябва да съдържа

Може би на всеки от нас му се е налагало да разчита на фирма, която да извърши цялостно изграждане или ремонт на дадена част от неговото жилище. Както най-вероятно се досещате, това не е никак лесна задача за изпълнителя на проекта.

Вярно е, не е елементарно да поемеш ангажимент за направата на нещо, но не е лесно и да следиш и контролираш изпълнението на задачата. Възможни са всякакви видове грешки по пътя към успешния краен резултат и именно за това ще ви споделим днес.

Съществуват най-различни некоректни фирми, които дават всякакви обещания за кратки срокове,  изискват предплащане на услугата, а след това изчезват също толкова бързо, колкото са се появили. За да нямате сблъсък с такива „майстори“, строителни експерти и юристи съветват да се осъществява сключване на договор между възложител и изпълнител.

Какво представляват строително-монтажните работи (СМР)?

Това, както личи и от името, е съвкупност от няколко видове дейности – изграждане, ремонтиране, реконструиране, преустройване, поддържане и възстановяване. Всички тези действия формират едно цяло, което съкратено ще наричаме СМР.

Ако говорим за някакви мащабни проекти и строителни акции, участниците в този договор са над пет – възложител, строител, проектант, консултант, контролен орган, технически ръководител и доставчик на оборудване. Когато говорим за ремонт на жилището, тогава нещата са доста по-прости и съкращаваме списъкът между физическо лице и фирма-изпълнител, наричани съответно възложител и изпълнител.

Какво е най-важното, което трябва да се знае за този вид договори?

Когато погледнете своя договор за СМР, вие трябва да виждате в това парче хартия надеждата, че всичко ще бъде наред. Имено заради това, трябва да се постараете да го направите както трябва.

Няма да ви лъжем ако ви кажем, че може би едни 25% от изпълнението на качествен ремонт или строеж, е изрядния договор между страните, участващи в него. Там ще са посочени права, задължения, крайни срокове (особено важно е те да са упоменати с точност).

В него трябва да са посочени точни и актуални данни на лицето-възложител (три имена, ЕГН, номер на документ за самоличност, актуален адрес и т.н.), както същите да са дадени и за фирмата-изпълнител. Трябва да са посочени и задълженията на двете страни.

Пример за задължение на възложителя е да осигурява безпроблемен достъп на фирмата до обекта. Задължение на изпълнителя е, например, да спази стриктно предварително посочените в договора срокове.

„Защо ми е нужно да се занимавам с договори?“

Ако сте от онези хора, които винаги бързат всичко да стане сега и веднага, то вие рискувате неимоверно много. Не правете грешката да прибързвате и този път.

Ако не сключите договор с фирмата-изпълнител на проекта ви, съществува реална опасност от това да станете жертва на финансова измама или да чакате с години проектът ви да бъде изведен до пълно изпълнение.

Масивен паркет София