Прахосмукачка робот – на какво да обърнем внимание

За да разберем как да изберем прахосмукачка робот, трябва да се запознаем с неговите технически параметри и експлоатационни характеристики. Приставката „робот”  показва, че почистването на помещението е самостоятелно, което много улеснява труда по почистване на дома.

Как работи прахосмукачка робот?

Работата на прахосмукачката робот се състои в ежедневно използване като допълнителен метод на почистване между стандартно ръчно почистване с обикновени модели прахосмукачки.

Използвайки многобройни датчици, сложни алгоритми, прахосмукачката робот се ориентира сама, без участие на хората и може да почисти помещението и да се върне, за да се зареди.

Умното устройство може предварително да се програмира за определено време, работата на прахосмукачката робот се осигурява от няколко вида датчици:

  1. Стълкновение – при достигане на препятствие, насоката на движение се променя;
  2. Стълкновение, инфрачервен тип – датчиците, излъчващите инфрачервени лъчи, определят разстоянието до препятствието и при приближаване до него променят траекторията на движението;
  3. Падане – с помощта на инфрачервените лъчи навреме реагират на изменение на височината на подовете, предотвратяват падането на агрегата от стълбите, позволяват преодоляване на прагове;

Прахосмукачка робот – сухо почистване

При сухо почистване, намиращата се в устройството четка смита боклукът по ъглите, около плоскостите, из-под мебелите, разположени в центъра, която попада в торбата за отпадъци.

На централна четка се пада основната функция по събиране на прах, мръсотия, косми.

Въздушният поток оказва натиск на боклука, събрал се в контейнера за отпадъци, след това преминава през филтрите и излиза навън. Чистотата на въздуха зависи от качеството на филтъра.

Преди да изберем прахосмукачка за дома с функция сухо почистване трябва да обърнем внимание на качеството на централната четка.

Последната, а не от мощността на двигателя спомага за по-добро почистване. Различните производители по различен начин окомплектоват прахосмукачката робот. Разликата се състои в следното:

  1. Количество и тип основни четки – могат да бъдат 2, вместо една, възможно е да бъдат както с косми, така и гумени, или в комбинация;
  2. Количество странични четки – понякога присъства втора странична четка, която намалява времето за почистване;
  3. Типове филтри – от най-простите до многослойни;
  4. Мощност на двигателя и обем на контейнера;

Прахосмукачка робот с мокро почистване

Първи етап на мокрото почистване за прахосмукачката е събиране на мръсотия и прах, след това започва мокро почистване. В конструкцията на миещия робот влизат 2 съда:

  1. За чиста вода – от нея по пода се разпръсква вода, в която са добавени миещи средства;
  2. За мръсна вода – в този съд се насочва изцедената и изчистена четка от мръсотия;

След разпръскване на течността и натъркване на пода с четка, се пристъпва към завършващия етап.

Прахосмукачка робот – на какво да обърнем внимание
Оцени!

Многослоен паркет от Sunrise-bg.com