6 ценни стъпки при избора на фирма строител на жилища

Всяка една сериозна инвестиция изисква внимателно проучване, за да не се окаже на по-късен етап, че е била направена на вятъра. Ако точно в този момент сте решили да си закупите ново жилище и сте в процес на откриване на коректна и отговорна строителна фирма, то смятаме, че тази статия ще ви бъде наистина полезна. В редовете по-долу ще споделим с вас 6 ценни стъпки, които да следвате при откриването на най-добрата фирма строител на жилища.

6 стъпки, които да направите, преди да вземете окончателно решение

  1. Важно е най-напред да проверите самата фирма в Търговския регистър. Така ще знаете имената на ръководителите, управителите, размер на годишния финансов отчет, както и размера на капитала. Нека не забравяме, че в не малко от случаите инвеститорът и строителят не са един и същи човек. Ако случайно сте попаднали на фирма, при която съществува такова разминаване, то не пропускайте да проверите и двете лица.
  2. Уверете се, че дружеството е вписано в централния професионален регистър на строителя, воден от Камарата на строителите в България. По Така ще бъдете сигурни, че компанията няма данъчни задължения за задължителни осигурителни вноски, както и още редица други подробности.
  3. Още една проверка е от изключителна важност, като това в каква група и категория строежи е вписан строителят. Мнозина от вас не са наясно с всичките тези специфики. Ако чувствате себе си недостатъчно компетентни, то бихте могли да се консултирате със специалист, който да ви насочи към вземане на правилно решение.
  4. Задължително попитайте какъв сертификат притежава дружеството. В случай, че разполага с внедрена система за управление на качеството, въпреки че не е задължителна, то това ясно сочи, че е положило достатъчно усилия, включително и финансови, така че да създаде нужните ред и дисциплина, както и контрол в работата, документацията и материалите.
  5. Прегледайте информационната табела на самия строеж и сверете данните там с тези, с които вие разполагате. Ако случайно има просрочие в изпълнението, то настоявайте да ви бъде разкрита причината за това.
  6. Най-важната от всички тези 6 стъпки е информацията за самата строителна фирма. Можете да си отделите време, в което да посетите някой от останалите строителни обекти на изпълнителя. Можете да разговаряте със собственици на имоти. Не винаги техните мнения и коментари са от значение, но все пак биха могли да ви насочат към вземане на правилно решение.

Бъдете отговорни към този си избор, тъй като инвестицията, която следва да направите, не е никак малка!

Масивен паркет София