Водни филтри за пречистване с обратна осмоза

Системите с водни филтри с обратна осмоза са начин да гарантирате чиста вода за цялото семейство. Доказано е, че бутилираната минерална вода не може да бъде единствен и основен източник на прясна вода за човека. Високото съдържание на минерали я прави неподходяща за целта, тъй като може да се постигне много висок прием на различни химически вещества, резултатът от което да е възникване на здравословен проблем.

Изворната вода от своя страна е безопасна, но продължава да съществува проблема с нейното съхранение. Голяма част от водите по магазините се предлагат в пластмасови бутилки, което не е толкова безопасно, колкото си мислим.

След известно време пластмасата започва да отделя във водата различни вещества, които така или иначе могат да достигнат чрез течността до нас. Това не е добре и може да представлява рисков фактор за появата на някои заболявания.

Алтернатива ли е чешмяната вода

Оказва се, че чешмяната вода, която до скоро толкова много отричахме, всъщност си има редица предимства. Тя се оказва не само доста по-лесно достъпна и на по-ниска цена, но и не носи рисковете на минералната вода.

Проблемът е, че не е достатъчно чиста. Да, тя действително винаги покрива критериите за безопасност, но в дългосрочен план също може да бъде вредна за здравето.

За да бъде тя алтернатива, трябва да се пречисти допълнително. За целта се инсталират водни филтри, които се ползват дългосрочно и гарантират, че водата ще е пречистена на поне 99%.

Водни филтри за пречистване на принципа на обратната осмоза

Най-популярни са филтрите за пречистване на принципа на обратната осмоза. Те отстраняват всички вредни бактерии и вируси от водата, като за целта тя минава през няколко етапа на обработка. Чистата вода се съхранява в специални контейнери за да бъде достъпна незабавно за домакинството при нужда.

Нивата на пречистване са най-често 5, като течността преминава под налягане филтър след филтър. В края на краищата, течността е абсолютно безопасна, като е подходяща за консумация дори от най-чувствителните хора.

Преминава се през 3 първоначални филтъра, мембрана и най-накрая – през карбонов филтър. Самата система се почиства и стерилизира веднъж в годината, но иначе е с гаранция за срок от 30 години. През този период се очаква да нямате никакви проблеми с инсталацията, но дори и да възникнат такива, те ще бъдат поправени безплатно.

Тъй като се преминава през сложна система за пречистваме, в края на краищата водата е налична в по-малък дебит, отколкото при чешми, където не е инсталиран пречистващ филтър. Това се компенсира с резервоар, в който вече пречистената течност се съхранява.

Екзотичен паркет от Sunrise-bg.com